Föreläsningar, workshops, utbildningar

Hur kan innehållet se ut på Amandas föreläsningar om värdskap och bemötande?

... Begreppen Värdskap & Service

... Internt och externt värdskap.

... Digitalt och fysiskt värdskap samt vänliga cirklar - hur påverkar det gästens upplevelse och oss själva?

... Positiva effekter och oväntade bieffekter av gott värdskap

... Värdskap under hela gästresan

... Värdskap som ett verktyg när det inte har blivit som det var tänkt...

... När gott värdskap skapar motivation och glädje!

Utvalda fokusämnen under en föreläsning:

… Hur fungerar den tysktalande marknaden och hur är det att jobba med den?

… Att jobba med utländska gäster (kulturella skillnader och sociala koder som är bra att känna till)

… Olika gästtyper - hur kan vi lära känna dessa, och hur bemöter vi dessa bäst?

… Hur får vi gästen att stanna ytterligare en natt?

… Säsongsförlängning

… Samverkan = A och O !

… Värdskap i sociala medier

… Storytelling

… Från klagomål till en topp-recension - att hantera missnöjda gäster och få de att lämna oss med ett leende.

… Guidning och guideteknik

… Värdskap i kriser

… Teamskap / internt värdskap - en del av det goda värdskapet

… Ringar på vattnet tack vare gott värdskap

… Värdskap som verktyg för att motivera medarbetare/anställda

Vad är viktigt för mig när du anlitar mig som föreläsare?

... Jag vill veta syftet och målsättningen med ert arrangemang.

... Jag vill lära mig om förutsättningarna och behoven på en plats.

... Jag vill veta på ett ungefär vilka deltagare och verksamheter som kommer att vara med.

Allt för att kunna pricka helt rätt och då på riktigt kunna göra skillnad.

När jag föreläser gör jag det med en tydlig verklighetsförankring och med mycket glädje. Jag lyfter och bekräftar det positiva på en plats och väcker motivation och en nyfikenhet på att testa lite nya värdskapsvägar!

... Efteråt önskar jag gärna ett uppföljande samtal.

Och jag kommer att fortsätta att följa ert arbete! För att risken finns att just din plats blir en ny hjärteplats för mig!